Statut miasta Gidena
Gidena, dnia ........... r.

Statut miasta stołecznego Gidena

Art. 1. Postanowienia ogólne

Statut określa:
1. władze miasta,
2. zasady tworzenia i funkcjonowania instytucji miejskich,
3. powinności miasta wobec lenna Gidena,
4. zasady wprowadzania znaków, symboli i innych insygni miejskich,

Art. 2. Władze miasta

1. Władzę w mieście pełni Kasztelan Gideny, który za zgodą władz Królestwa Baridasu do pomocy przy sprawowaniu urzędu może zatrudnić innych urzędników miejskich.

2. Obowiązki Kasztelana Gideny:

1) powoływanie instytucji miejskich,
2) prowadzenie aktualnego planu miasta,
3) stanowienie symboli miejskich,
4) stanowienie praw miasta w uzgodnieniu z lennikiem (jeśli uzyska zgodę władz Królestwa Baridasu),

Art. 3. Powinności wobec Lenna

1. Miasto Gidena jest nierozerwalną częścią lenna Gidena oraz jego stolicą.
2. Miasto jest siedzibą Pana Lennego i używa przedrostka "stołeczne".
3. Miasto zobowiązane jest prowadzić instytucje historyczne: Browary Gidena i Tawernę Rycerską oraz inne instytucję w miarę posiadanych możliwości przy pomocy mieszkańców.

Art. 4. Instytucje

1. Instytucje miasta powołuje i odwołuje Kasztelan lub organ nadrzędny Lennik Gideny.
2. Instytucje Gideny publikują w jednym z działów miasta stołecznego Gidena.

Art. 5. Znaki i symbole

1. Wprowadza się herb miasta stołecznego Gidena, który zwięczony jest koroną rangową należną Lennika.
2. Herb miasta obowiązowo musi zawierać wieżę i dwie choinki symbolizujące ciągłość zachowania tradycji miasta,
3. W przypadku przekazania urzędu Kasztelana dla innej osoby posiadającej tytuł szlachecki lub arystokratyczny można dokonać zmiany korony rangowej miasta.
4. Herb miasta zamieszcza się w załączniku Nr 1.
5. Flaga miasta odwołuje się w swych barwach do flagi Królestwa Baridasu i obowiązkowo zawiera herb miasta.
6. Podstawową barwą miasta jest barwa zielona umieszczona na fladze wraz z kolorem granatowym i białym nawiązującymi do barw Królestwa Baridasu.
7. Flagę miasta zamieszcza się w załączniku Nr 2.

Art. 6. Przepisy końcowe

1. Statut obowiązuje od dnia wejścia w życie Statutu Lenna Gidena.
2. Statut podlega nowelizacji w przypadku zmiany Statutu Lenna Gideny.

Załacznik Nr 1
x1177fxN.png

Załacznik Nr 2
X440jHHV.png