Instytut Studiów Mikronacyjnych
Dyrektor instytutu: dr net. Robert Janusz von Thorn.

Publikacje: