Absolwenci
Absolwenci Uniwersytetu Starosarmackiego [odpowiednio tytuł, imię i nazwisko, ID, jednostka prowadząca studia, uzyskany tytuł, data zakończenia studiów]:

Prześwietny hrabia Ryszard Paczenko, AE855, Kolegium Sztuk Wyzwolonych, tytuł inżyniera, czerwiec 2016 [zobacz dyplom]