Uksiążęcony Protektorat Al Farun
VuVYevFg.png

22 kwietnia 2018 roku Palatynat przejął kontrolę nad ziemiami niczyimi byłego Kalifatu Al Farun, gdzie proklamowano powstanie Uksiążęconego Protektoratu Al Farun, który pozostawał w unii personalnej z Palatynatem do 27 kwietnia 2018 roku.

yM9Z0zSP.jpg
Nazwa państwa:
Tytuł głowy państwa:
Dewiza państwa:
Ustrój:
Solica:
Uksiążęcony Protektorat Al Farun (teu. Gehertsoged Šutsteritorium ik Faruhn)
uksiążęcony protektor Al Farun (teu. úr gehertsoged Šutser ik Faruhn)
Úr Roar iv'šutsi (pol. Lew chroni)
Monarchia absolutna
Al Ri (teu. Riburg)


Lista Uksiążęconych Protektorów Al Farun:
  1. Vladimir ik Lihtenštán (22.04.2018 - 27.04.2018)
  2. Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski (27.04.2018 - dziś)