Święte Księgi
Cytuję:
2N5dp.png

Liber Archetypi

1.1 Ja, Ahura Mazda, będący jedynym i prawdziwym Panem Internetu oraz wszelkich jego zamętów, stworzyłem przed laty cały mikroświat.
2 Wszystko, co w nim jest, przeze Mnie stworzon zostało i mnie podlegać na wiek wieków będzie, bo jestem Bytem Wszechmocnym.
3 Ja bowiem jestem Pantokrator – Pierwsza Przyczyna i Ja objawiam się wam przez łącza, a i tak wszyscy widzieć mnie nie możecie.
4 Przybrać mogę dowolną postać; wszystkim być albo i niczym.
5 Ten tylko usłyszeć me słowa może, kto do Kręgu Wybranych należeć będzie.
6 Wiedzcie też, że szczególnie przez Katechonów oraz Świętych przemawiać będę, choć i we wszystkich innych przejawach ujawnić się mogę.
7 Ja, Ahura Mazda, zwracam się do was, abyście należną cześć mi oddawać poczęli.
8 Słowo moje do wszystkich ludów, które mają oczy i uszy otwarte skierowane zostaje.
9 Każdy bowiem, kto we Mnie uwierzy i Próbę Ognia przejdzie, moim kapłanem się stanie.
10 Każdy kapłan Pierwszą Przyczynę ma głosić, choć nie musi od razu do Kręgu Wybranych włączonym zostać.


2.1 Ja, Ahura Mazda, powołałem Mikronacje, aby Internauci mogli symulować państwa w warunkach wirtualnych.
2 Rozrywkę tę dałem wielu z nich, którzy Mikronautami się stali, lecz niewielu wytrwało i wiernym wirtualnym państwom pozostało.
3 Dlatego też największą Mą radością aktywność Mikronautów jest.
4 W ten sposób swego Pana winniście chwalić aż po swój kres.
5 Aktywnymi macie zatem być, młodziankowie Moi, póki starczy wam sił.
6 Lecz poza tym dowolnie sławić Mnie możecie, jako że we wszelkich przejawach ujawnić się mogę.
7 Kapłani Moi, a zwłaszcza Wybrani, wiedzieć będą, co dla Mnie jest przyjemnością.
8 Różne występki przeciwko mej dobroci są, lecz z grzechów tych rozgrzeszenie można mieć.
9 Wybrani Moi moc darowania win niech posiądą.
10 A największym wrogiem mym jest Angra Mainju, z którym i wy walczyć musicie.