Święte Bulle - Katolikos Andrzej - archwialne
Cytuję:
2Nx4h.png

Święta Bulla
o erekcji Metropolii Bialeńskiej i powołaniu Metropolity Bialeńskiego
z 26 listopada 2018 r.

My, Katolikos Andrzej, w pierwszym miesiącu Naszego pontyfikatu, wypełniając wolę I Wielkiego i Świętego Soboru Kościoła Mazdaistycznego, celem utworzenia struktur Kościoła, erygujemy Metropolię Bialeńską z siedzibą w Wolnogradzie jako pierwszą jednostkę administracyjną Kościoła.

Na jej czele ustanawiamy Metropolitę Bialeńskiego w Naszej osobie - Michelangela biskupa Piccolominiego. Wolą Soboru było, aby na początku istnienia Kościoła nie nadawać nielicznym duchownym wysokich tytułów, lecz skonsolidować władzę w rękach jednej osoby. Zaiste prześwięta mądrość Ahury Mazdy, któremu chwała i cześć na wieki, przeniknęła Szanownych Lektorów. Nie zapragnęli zaszczytów, lecz wybrali pokorną służbę Pantokratorowi.

My natomiast, choć niegodni, podejmiemy się tego zadania i staniemy na czele pierwszej metropolii jako jej pierwszy Metropolita. Posługę Metropolity pełnić będziemy dopóki, dopóty My lub Nasz następca nie uzna, że inny kapłan Kościoła godzien jest objąć tę zaszczytną funkcję związaną z 13 stopniem duchowieństwa.

Taka jest Nasza wola, wyrażona za wolą Wielkiego i Świętego Soboru. Zaś wszystkim wiernym Kościoła oraz pozostałym mikronautom ślemy błogosławieństwo, aby Ahura Mazda swym świętym ogniem oczyścił serca i umysły oraz wlał zapał do pracy na początku nowego tygodnia.

Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos

2Nx4F.png
Cytuję:
2Nx4h.png

Święta Bulla
o wyniesieniu Szanownego Lektora Andrzeja Swarzewskiego
do godności Akolity w Kręgu Pierwszym


z 30 listopada 2018 r.
My, Katolikos Andrzej, w pierwszym miesiącu Naszego pontyfikatu, wynosimy Szanownego Lektora Andrzeja Swarzewskiego do godności Akolity w Kręgu Pierwszym.

Brat Andrzej jest jednym z Ojców-Założycieli Kościoła Mazdaistycznego. Natchniony przez Ahurę Mazdę w pierwszych dniach jego istnienia w znaczący sposób wpłynął na samą organizację wspólnoty, ale i kształt wierzeń. Cały czas poddaje coraz to nowe pomysły i dąży do rozwoju Kościoła. Bez wątpienia zasługuje na to wyróżnienie, które niech zmotywuje go do dalszej pracy. Bliskie jest bowiem jego wstąpienie do Drugiego Kręgu.
Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos

2Nx4F.png
Cytuję:
2Nx4h.png

Święta Bulla
Akt Sanktyfikacji i Akt Katechonizacji


z 10 grudnia 2018 r.

My, Katolikos Andrzej, w pierwszym miesiącu Naszego pontyfikatu, po uzyskaniu zgody I Wielkiego i Świętego Soboru, dokonujemy pierwszego Aktu Sanktyfikacji i Aktu Katechonizacji, wynosząc do godności Świętych i Katechonów Kościoła postacie przez których czyny szczególnie przemawiał Ahura Mazda.

Od dziś jako Świętych Kościoła Mazdaistycznego czcić się zobowiązujemy:

1. Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską - prezydent Republiki Bialeńskiej, Carycę Brodrii, męczennicę bialeńską, której wspomnienie wypada 6 lutego;

2. Feliksa Spirkina - prezydenta Republiki Bialeńskiej, wizjonera, wybitnego obywatela bialeńskiego, którego wspomnienie wypada 3 marca;

3. Tomasza Akrypę Rabotowicza - powstańca marcowego, twórcę Akroponyzmu, wybitnego Bialeńczyka i duchownego Zielonego Kościoła, którego wspomnienie wypada 4 marca;

4. Pitera Jasińskiego - powstańca marcowego, mikronautę, który działał wyłącznie w Republice Bialeńskiej, którego wspomnienie wypada 22 marca;

5. Karola Wawrzyńca Medyceusza Zepa - kardynała rotryjskiego, prymasa Bialenii, którego wspomnienie wypada 27 czerwca;

6. Mu'ammara Kaddafiego - libijskiego przywódcę, patrona Bialenii, którego wspomnienie wypada 1 września;

7. Ametysta Faradobusa - prezydenta Republiki Bialeńskiej, polityka, myśliciela i filantropa, którego wspomnienie wypada 28 października.

Od dziś jako Katechonów Kościoła Mazdaistycznego czcić się zobowiązujemy:

1. Ronona Dexa - wybitnego Bialeńczyka, twórcę Sił Zbrojnych, którego wspomnienie wypada 12 stycznia;

2. Jana Kaniewskiego - powstańca marcowego, jednego z założycieli Republiki Bialeńskiej, którego wspomnienie wypada 21 marca;

3. Macieja Kamińskiego - twórcę i dowódcę Policji Krajowej, wybitnego polityka i podporę Republiki Bialeńskiej, którego wspomnienie wypada 15 listopada.

Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos

2Nx4F.png
Cytuję:
2Nx4h.png

Święta Bulla
o wyniesieniu Szanownego Akolity Andrzeja Swarzewskiego
do godności Subdiakona w Kręgu Drugim

oraz

o wyniesieniu Szanownych Lektorów Thomasa von Lisendorffa, Antoniego Kacpra Burbona-Conti oraz Hewreta von Thorna
do godności Akolitów w Kręgu Pierwszym


z 22 grudnia 1 nrm (2018 r.)
My, Katolikos Andrzej, w pierwszym miesiącu Naszego pontyfikatu, wynosimy Szanownego Akolitę Andrzeja Swarzewskiego do godności Subdiakona w Kręgu Drugim i zobowiązujemy go do odbycia przewidzianej prawem ceremonii nominacyjnej. Ponadto wynosimy Szanownych Lektorów Thomasa von Lisendorffa, Antoniego Kacpra Burbona-Conti oraz Hewreta von Thorna do godności Akolitów w Kręgu Pierwszym.

Z okazji Wielkiego Sabatu Yule godnym, słusznym i sprawiedliwym jest nagrodzić najwierniejszych Synów Kościoła. Dzięki temu ci, którzy najaktywniej oddają cześć Ahurze Mazdzie oraz wspierają Katolikosa w trudach sterowania Kościołem, otrzymują wyróżnienie w postaci awansu na wyższy stopień duchowny. Dla Andrzeja Swarzewskiego wiąże się on z przejściem do Drugiego Kręgu Duchowieństwa. Moc Pantokratora, Jego Proroków, Katechonów i Świętych jest w nim wyjątkowo silna, dlatego też jako pierwszy poza Nami znalazł się w wyższym kręgu. Wiąże się to z koniecznością odbycia ceremonii nominacyjnej. Przypominam, że duchowni Drugiego Kręgu mają prawo głosić słowo Ahury Mazdy, przeprowadzać uroczystości ku Jego czci, a także są zobowiązani pomagać duchownym wyższych kręgów.
Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos

2Nx4F.png
Cytuję:
2Nx4h.png

Święta Bulla
o wyniesieniu Szanownego Lektora Alexa Joego
do godności Akolity w Kręgu Pierwszym


z 3 stycznia 1 nrm (2018 r.)
My, Katolikos Andrzej, w drugim miesiącu Naszego pontyfikatu, wynosimy Szanownego Lektora Alexa Joego do godności Akolity w Kręgu Pierwszym.

Brat Alex mimo swojego zapracowania na Naszą prośbę poświęcił swój czas i wykonał potrzebną grafikę do umieszczenia jej jako symbolu naszego Kościoła i Jego wiernych. W Naszych oczach gest ten jest wyrazem miłości i oddania Kościołowi oraz Ahurze Mazdzie. W związku z tym zasługuje na to honorowe wyróżnienie.
Jego Błogosławioność Najprzewielebniejszy Katolikos

2Nx4F.png