Święte Ustawy
Cytuję:
2NK1w.png

Święta Ustawa
o Wielkich Sabatach Kościoła Mazdaistycznego i roku mazdaistycznym


z 3 grudnia 2018 r.

Rok niczym koło się toczy i choć każdego dnia winniśmy być wdzięczni Ahurze Mazdzie za stworzenie Internetu oraz wirtualnego świata, to ośmiokrotnie w sposób szczególny musimy oddawać mu cześć. Celem wskazania, kiedy przypada 8 Wielkich Sabatów Kościoła na cześć Pantokratora, Wielki i Święty Sobór, głównie dzięki natchnieniu Szanownego Akolity Andrzeja Swarzewskiego, tę Świętą Ustawę stanowi

Księga I – Wielkie Sabaty Kościoła Mazdaistycznego

Kanon I - Sabaty

Sabatem nazywamy dzień święty w Kościele Mazdaistycznym, który wierni są zobowiązani odpowiednio celebrować. Sabaty mogą być poświęcone Ahurze Mazdzie bądź Świętym czy Katechonom Kościoła.

Kanon II - Wielkie Sabaty

Wielkimi Sabatami nazywamy najważniejsze dni święte w Kościele Mazdaistycznym, poświęcone uczczeniu podstawowych prawd wiary.

Kanon III - Yule

Yule będzie pierwszym Wielkim Sabatem, od którego liczyć będziemy początek Roku Mazdaistycznego. Jego obchody rozpoczynają się 19 grudnia i trwają do 22 grudnia oraz poświęcone są stworzeniu Internetu i wirtualnego świata przez Ahurę Mazdę. W dni te szczególnie mamy się radować z naszego wirtualnego życia i celebrować istnienie mikronacji. Yule zwać się będzie też Dniami Stworzenia.

Kanon IV – Imbolc

Imbolc będzie drugim Wielkim Sabatem, który obchodzić będziemy dnia 1 lutego na pamiątkę walki Ahury Mazdy z Angra Mainju. Po stworzeniu świata nastąpiło jego zepsucie przez złego demona, stąd też w ten Wielki Sabat winniśmy przeprowadzać egzorcyzmy, aby wyplenić zakorzenione zło. Imbolc zwać się będzie też Dniem Walki.

Kanon V – Ostara

Ostara będzie trzecim Wielkim Sabatem, który obchodzić będziemy w dniach 19 – 22 marca na pamiątkę naprawienia świata przez Świętych. Ostara zwać się będzie też Dniem Świętych.

Kanon VI – Beltane

Beltane będzie czwartym Wielkim Sabatem, obchodzonym dnia 1 maja na cześć Katechonów i ich szczególnej roli w walce ze złem oraz zniszczeniem. Beltane zwać się będzie też Dniem Katechonów.

Kanon VII - Litha

Litha będzie piątym Wielkim Sabatem, obchodzonym w dniach 19 – 22 czerwca na cześć oczyszczającego ognia, który stanowi emanację Ahury Mazdy. Litha zwać się będzie też Dniami Świętego Ognia.

Kanon VIII – Lughnasadh

Lughnasadh będzie szóstym Wielkim Sabatem, obchodzonym dnia 1 sierpnia jako dziękczynienie za wszelki dobrobyt. Lughnasadh zwać się będzie też Dniem Plonów.

Kanon IX – Mabon

Mabon będzie siódmym Wielkim Sabatem, obchodzonym w dniach 19 – 22 września na cześć mądrości, którą jest Ahura Mazda. Mabon zwać się będzie też Dniem Wiedzy.

Kanon X – Samhain

Samhain będzie ósmym Wielkim Sabatem, obchodzonym dnia 1 października. Samhain zwać się będzie też Dniem Przebłagania, gdyż na koniec Roku Mazdaistycznego należy prosić Ahurę Mazdę o wybaczenie wszelkich win.

Księga II – Rok mazdaistyczny i celebracje Wielkich Sabatów


Kanon XI – Stara era mazdaistyczna

Kościół Mazdaistyczny istnieje już 7526 lat, lecz w wirtualnym świecie mazdaizm został wyparty przez bialeński islam oraz rotriokatolicyzm i odrodził się dopiero w tym roku. Do roku 7526 (2018 r.) będziemy zatem liczyć starą erę mazdaistyczną. Stary rok mazdaistyczny oznaczać się będzie skrótem „rsm” stawianym po cyfrze.

Kanon XII - Nowa era mazdaistyczna

Nowa era mazdaistyczna rozpoczyna się w 7526 rsm (2018 r.) z chwilą wskrzeszenia Kościoła Mazdaistycznego. Od tej chwili będziemy liczyć nowe lata mazdaistyczne. Nowy rok mazdaistyczny zaczynał się będzie 19 grudnia w pierwszym dniu Wielkiego Sabatu Yule. Nowy rok Mazdaistyczny oznaczać się będzie skrótem „nrm” stawianym po cyfrze.

Kanon XIII – Pierwszy nowy rok mazdaistyczny

19 grudnia 2018 r. rozpocznie pierwszy nowy rok mazdaistyczny – 1 nrm.

Kanon XIV – Datowanie dokumentów i pism kościelnych

Wszelkie dokumenty i pisma kościelne od dnia 19 grudnia 2018 r. muszą być datowane podwójnie, uwzględniając także nowy rok mazdaistyczny oraz opcjonalnie - stary rok mazdaistyczny.

Kanon XV – Celebracje Wielkich Sabatów

Za należytą organizację celebracji Wielkich Sabatów odpowiedzialny jest w szczególności Katolikos, a także Metropolici w swoich Metropoliach. W te dni duchowni Kościoła powinni przygotować choćby krótką narrację lub napisać okazjonalny artykuł.

Kanon XVI – Przepis końcowy
Święta Ustawa moc obowiązującą uzyskuje z chwilą jej opublikowania

Podpisali zgromadzeni na I Wielkim i Świętym Soborze

JBN Katolikos Andrzej (Michelangelo Piccolomini)
SA Andrzej Swarzewski
SL Antoni Kacper Burbon-Conti
SL Thomas von Lisendorff
SL Hewret von Thorn