2
Kadencja Kanclerza:
- Rozpatrzone wnioski: 19
- Banery w kąciku propagandowym: 1
- uporządkowanie zakładki "władze"
- Wystąpienie Bożonarodzeniowe,
- wystąpienie podczas koronacji.