Warunki dostanie się do rodu
1.
Zainteresowany musi mieć obywatelstwo sarmackie i któregoś z samorządów.


2.
Zainteresowany musi być aktywny na polu centralnym i samorządowym.


3.
Zainteresowany nie może być obciążony prawomocnym wyrokiem lub banicją.


4.
Zainteresowany musi się wykazać dla dobra Księstwa Sarmacji lub samorządów, mieć tytuł szlachecki, arystokratyczny, naukowy lub stopień wojskowy.

5.
Zainteresowany musi znać Kodeks rodu, historię i symbole rodu oraz złożyć uroczystą przysięgę na Kodeks rodu i Księstwo Sarmacji.