Plan rozwoju miasta Harz
Plan rozwoju miasta
Wypełniając obowiązki ciążące na mnie, jako Burmistrza miasta Harz, przedstawiam plan rozwoju miasta na najbliższe miesiące.

1. Stworzenie strony internetowej miasta (www.harz.sarmacja.org).
Na stronie znaleźć się mają między innymi: aktualności, wydarzenia, rozporządzenia, o mieście, pogoda, wnioski, kontakt.
Szacowany koszt: 100 000 libertów - 200 000 libertów.

2. Utworzenie działów na forum głównym
Miasto Harz
- Ratusz
- Wnioski urzędowe
- Rozporządzenia Burmistrza
- Raporty
- Życie w Harzu
Szacowany koszt: 0 libertów

3. Stworzenie spójnego planu miasta
Plan miasta pozwoli na skuteczne rozplanowanie układu miejskiego, nadanie nazw ulic itd.
Szacowany koszt: 50 000 libertów - 120 000 libertów

4. Stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej miasta
Spójna identyfikacja wizualna miasta pozwoli na jego lepszą prezentację w mikroświecie.
Szacowany koszt: 30 000 libertów - 50 000 libertów

5. Rozwój partnerstwa z Książęcym Miastem Grodzisk
Współpraca naszych miast jest precedensem na skalę mikroświata. Jako jedne z pierwszych miast dążymy do współpracy. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dalsze dbanie i rozwój tej inicjatywy.
Szacowany koszt: 20 000 libertów - 30 000 libertów

6. Stworzenie statutu miasta
Statut miasta pozwoli na sprawne i klarowne jego działanie. Ureguluje kwestie prawne na poziomie miejskim, których nie reguluję prawo państwowe.
Szacowany koszt: 0 libertów


Szacowana wartość projektów związanych z rozwojem miasta: 200 000 libertów - 400 000 libertów

Fundusze z których planowane jest opłacenie programu rozwoju miasta:
- dofinansowanie celowe do projektów od Samorządu Starosarmacji,
- fundusze własne miasta.
Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach i miesiącach uda się zrealizować wszystkie powyższe założenia programu rozwoju.

(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz