Historia Baridasu
Cytuję:
Baridas jest państwem, które powstało 25 czerwca 2002 roku. Stolice kraju ustanowiono Cracoffia, a prezydentem Republiki Baridas został Christoffo — formalny założyciel kraju. W tym samym miesiącu Republika Baridas wyraziła chęć przystąpienia do Paku Leblandzkiego (do którego już wtedy należały Cesarstwo Leblandii, Sułtanat Al-Farun, Królestwo Podlandu, Chanlandia, Cesarstwo Aztec i Baronia Zarakata). Początkowo Baridas wyraził chęć uzyskania statusu państwa sprzymierzonego z paktem, co w późniejszym terminie pozwoli Republice wejść w jego struktury. Obecność wojsk Cesarstwa na terenie Republiki stawia poważny problem suwerenności Republiki — jednakże Cesarstwo Leblandii zapewnienia o nie wtrącaniu się do polityki wewnętrznej i zewnętrznej Baridasu. Mimo wszystko 30 czerwca 2002 roku Republika Baridas i Cesarstwo Leblandii podpisują traktat o współpracy.

1 lipca 2002 roku Sułtan Al-Farun jako pierwszy otworzył swoją Ambasadę na terytorium Republiki — jednocześnie jest to powód do dumy, ponieważ po 5 dniach wzajemnych rozmów udało się ustalić trakt o wzajemnych stosunkach dyplomatycznych i o otwarciu placówki. Tego samego dnia Republika Baridas stała się państwem kandydującym do Paktu Leblandzkiego. W przeciągu kilku dni MSZ w imieniu Prezydenta podpisało traktat o stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Republiką Baridas a Królestwem Dreamlandu. Republika wyraża jednocześnie chęć podejmowania dalszej współpracy zarówno w dziedzinie gospodarki jak i kultury. 4 lipca 2002 roku Republika Baridas rozpoczyna zacieśnioną współpracę gospodarczą z Królestwem Dreamlandu i Księstwem Sarmacji.

Wywiady Sułtanatu Al-Farun i Cesarstwa Leblandii podejrzewają powiązania Republiki Baridas z Dreamlandem (Prezydent Christoffo jednoznacznie wypowiedział się w mediach, że „Baridas nigdy nie był i nie jest częścią Dreamlandu”). Kilka dni później Cesarstwo Leblandii korzystając z luk prawnych młodego państwa jakim jest Baridas tworzy na naszym terenie bazę wojskową. Otwarcie bazy wojskowej rozpoczyna pierwszy konflikt wśród państw wirtualnych. Oficjalne stanowisko Baridasu (które w między czasie szukając wyjścia z całej sytuacji) brzmiało: „...Republika jest w stanie zaakceptować obecność wojsk paktu i podejmie chęć rozmów i rozwiązania problemu jaki zaistniał. Jednakże wymogiem zatwierdzenia traktatu jest dopisanie aneksu w którym pakt zapewni brak ingerencji w media, kulturę, gospodarkę i sport, politykę wewnętrzną kraju oraz handel i system bankowy”.

14 lipca 2002 roku Republika Baridas godzi się na przystąpienie do paktu. Jednocześnie z pomocą w rozwiązaniu spornej kwestii śpieszą Królestwo Dreamlandu, Księstwo Sarmacji oraz Wolny Klubu Rzeczypospolitej Polskiejprzypis 1, które wraz z Republiką Baridas w ostrej nocie dyplomatycznej (w związku z zaistniałą w Republice Baridas sytuacją) w sposób zdecydowany potępiły działania państw Paktu Leblandzkiego jako urągające dobrym zwyczajom oraz godzące w sposób bezpośredni bezpieczeństwu i pokojowi międzynarodowemu. Dzień póĽniej Republika Baridas zrywa w jednej z not stosunki dyplomatyczne z Cesarstwem Leblandii i Sułtanatem Al-Farun.

Od tego czasu Republika Baridas coraz bardziej współpracuje z Księstwem Sarmacji. Otwarcie ambasad w Grodzisku jak i Cracoffii jeszcze w sierpniu 2002 roku jest efektem coraz ścisłej współpracy obu krajów. Dzięki współpracy Republika Baridas otrzymuje system bankowy jak i bierze udział w międzynarodowym projekcie mającym na celu utworzenie wirtualnej gospodarki. Wspólna praca w ramach systemu gospodarczego Syriusz pokazuje całemu wirtualnemu światu, iż możliwa jest współpraca pomiędzy wirtualnymi krajami.

Na przełomie 2002 i 2003 roku dochodzi do kolejnego konfliktu (tylko dyplomatycznego) pomiędzy Republiką Baridas a Republiką Brunlandu (ta przystąpiła do Paktu Leblandzkiego), z którym 18 sierpnia 2002 roku podpisano traktat o współpracy. Tak jak w stosunku do pozostałych państw Paktu, Baridas zdecydował się na zerwanie stosunków dyplomatycznych z tym krajem.

W 2003 roku Baridas i Sarmacja wprowadziły wspólna walutę „wirtual”, który był równy 1 libertowi (waluta Księstwa Sarmacji) i 1 dinarowi (waluta Republiki Baridas)przypis 2 i zacieśnia dalszą współpracę — jej efekt to usypanie wspólnej wyspy Awary.

Dzięki współpracy z Sarmacją i Dreamlandem kilka wirtualnych państw tworzy dwie międzynarodowe organizacje Czwórporozumienie i Radę Polskich Państw Wirtualnych.
przypis 1: JKM Piotr Mikołaj vel. Helwetyk Romański (A0001) w marcu 2001 roku założył razem z Krzysztofem Wasilewskim, Wolny Klub RP i został jego Ministrem Spraw Zagranicznych. Później dołączył do nich m.in.Piotr Kościński vel. Piotr Paweł I (A1225) i Robert Czekański vel. Robert Fryderyk (A0062).
przypis 2: Dinar.