O Hrabstwie
Hrabstwo Rothenburga - lenno leżące na północnej części Starosarmacji, ze stolicą w Haven.

j4Pm2Wzt.png

g83IF5G4.png
Podział administracyjny
Hrabstwo podzielone jest na cztery regiony: Północny, Pomeranie, Krzeszną i Konwalie.
Regiony dzielą się na gminy. Największymi gminami są: Haven - stolica Hrabstwa, Freiburg, Harz, Gmina Św. Gotharda.


Geografia
Nizinne ukształtowanie terenu, w pojedynczymi wyżynami.

Hrabstwo zajmuje powierzchnię 49284 km2. Granice od północy i zachodu wytycza morze, od południa rzeka, a od wschodu linia graniczna ze Starosarmacją.

W Hrabstwie uprawia się głównie pszenicę, owiec, jęczmień, żyto, kukurydzę, słoneczniki, chmiel, rzepak, ziemniaki, szparagi.
W Regionie Konwalii powszechne jest występowanie pól tulipanów, a w regionie północnym krzewów winogron.

32YE2Hd1.png

Sporą część Hrabstwa stanowią łąki na których wykazane są owce, kozy i krowy.

Klimat w Hrabstwie jest umiarkowany. Średnia temperatura latem wynosi 25°C, a zimą 5°C.

Na północy Hrabstwa spotkać możemy maskonury oraz popularnie występujące mewy oraz foki.

W wyżynnych, lesistych terenach spotkać możemy niedźwiedzie brunatne, lisy, jelenie, sarny, króliki - zwierzęta typowe dla klimatu umiarkowanego.

Pola uprawne zajmują około 25% powierzchni, łąki 20%, a lasy około 55%.


Religia
528bO3D4.png

Religią dominującą jest Kościół katolicko-rothenburski. Przyczyniły się do tego wystąpienia reformatora - Martina Rota, który przybijając 15 napomnień w Kościele Św. Krzyża, a później głosząc płomienne kazania w Kościele Trójcy Świętej (Kościele Słowa) w Freiburgu zyskał wielu zwolenników zreformowanej wiary.
W Hrabstwie występują też wierni Kościoła Powagi oraz Kościoła Rotryjskiego.


Transport
pgOn557P.png

Transport drogowy bardzo dobrze rozwinięty. Drogi dzielą się na krajowe (zarządzane przez Hrabstwo), regionalne (zarządzanie przez Regiony) i gminne (zarządzane przez poszczególne gminy).

W Hrabstwie znajduje się port promowy w Haven oraz lotnisko w Haven.

Transport kolejowy w budowie.


j4yL6KQ7.png
Symbole Hrabstwa
Herbem Hrabstwa jest wspięty lew w biało-czerwone pasy na błękitnym tle.
Barwami Hrabstwa są kolory: biały, czerwony i błękitny.


Historia
Mniejszość rothenburska od paru lat starała się o uzyskanie uznania wśród państw mikroświata. Wywalczyła między innymi zgodę na powstanie ambasady Rothenburga w Księstwie Sarmacji.
Największym przełomem i radością narodu rothenburskiego było nadanie 10 maja 2019 roku lenna - Hrabstwo Rothenburga.


Siły zbrojne
Hrabstwo nie posiada własnych sił zbrojnych.


Języki
W Hrabstwie występują dwa języki oficjalne: rothenburski i polski.
Język rothenburski charakteryzuje się podobienstwem do języka polskiego. Występują w nim jednak litery, nie występujące w języku polskim: ø, ë, ô, ĺ, ä.
Język rothenburski zostanie dokładniej opisany w kolejnych artykułach.


Kultura
rku6x6Ir.png

Rothenburg charakteryzuje się bogata kulturą. Najbardziej znanym jej elementem jest haft havski. Wielokolorowe motywy roślinne od lat są nieodłącznym elementem tożsamości kulturowej Hrabstwa.

WYJAŚNIENIA:
- gminy to inaczej wsie lenne,
- regiony to krainy historyczne,
- Hrabstwo jest w granicach Starosarmacji,
- lenno nie dąży do oderwania się od Sarmacji.

WKRÓTCE:
- więcej ciekawostek o Hrabstwie,
- statut Hrabstwa, regulujący kwestie prawne.

wVMhup6M.png
HRABSTWO ROTHENBURGA
Organizacja Turystyczna

Wszystkie środki z artykułu zostaną przeznaczone na dalszy rozwój lenna.