Statut I Międzynarodówki Monarchistycznej
Preambuła
Nad Pollinem złe widmo powiewa. Widmo antymonarchistów. Dlatego powołujemy I Międzynarodówkę Monarchistyczną, której celem będzie propagowanie monarchii.

Artykuł 1
I Międzynarodówka Monarchistyczna zrzesza partie o programie monarchistycznym z każdej mikronacji.
Artykuł 2
Główne decyzje w Międzynarodówce podejmuje Rada, złożona z wszystkich członków Międzynarodówki.
Artykuł 3
Na czele Rady stoi Przewodniczący, wybierany przez ustępującego Przewodniczącego.
Artykuł 4
Pierwszymi członkami zostaje Sarmacka Zjednoczona Partia Obywatelska i Voxlandzka Partia Monarchistyczna.

(-) Joahim von Ribertrop von Sarm,
Prezes wymienionych partii.

(-) Joahim von Ribertrop