Regiony Księstwa Sarmacji

P00006, Piotr de Zaym, 24 mieszkańców

Hasseland

P00001, Bartosz von Thorn-Janiczek, 49 mieszkańców

Starosarmacja