Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Starszy Intendent
Eugeniusz Maat von Hippogriff
Komisarz Stanowy
Gotfryd Slavik de Ruth
Komisarz Wojskowy
Bartosz von Thorn-Janiczek
Starszy Intendent
Tomasz Liberi
Rada Ministrów
Minister Finansów i Gospodarki
Wojciech Hergemon
Minister Spraw Wewnętrznych
Joanna Izabela
Minister Posiłkowy Ministra Finansów i Gospodarki
Juliette Alatriste
Minister Spraw Zagranicznych
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Sejm
Marszałek Sejmu
Joanna Izabela
Poseł na Sejm
Wojciech Hergemon
Marszałek-Senior
Michaś Elżbieta II
Poseł na Sejm
Kuba Hogh-Sedrovski
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 24.10.2020)
Andrzej Fryderyk
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Asesor (do 08.08.2020)
Rihanna Aureliuš-Sedrovski
Asesor (do 24.10.2020)
Cillian Saerucaeg
Asesor (do 09.11.2020)
Daniel January von Tauer-Krak
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Joanna Izabela
Podprefekt Generalny
Alexander Rose
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Attaché wojskowy w Federacji Nordackiej
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Ambasador w Federacji Nordackiej
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
p. o. Konsula Sclavinii
Ludwik Tomović
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Prezydent Republiki Baridas
Ola K. I. Chojnacka von Hippogriff
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Filip I Gryf
Radca, Sekretarz NIA
Avril von Levengothon