Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr III Łukasz
Marszałek Koronny
Helwetyk Romański
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Radca Koronny
Roland Heach-Romański
Młodszy Radca Koronny
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Radca Koronny
Jack von Horn
Rada Ministrów
Minister Edukacji i Nauki
Santiago Vilarte von Hippogriff
Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Informacji
Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
Marek von Thorn-Chojnacki
Minister Sprawiedliwości
Yennefer von Witcher
Podkanclerzy, Minister Spraw Zagranicznych
Januszek von Hippogriff-Pałasz
Sejm
Poseł na Sejm
Ludwik Tomović
Poseł na Sejm
Wojciech Hergemon
Poseł na Sejm
Defloriusz Dyman Wander
Wicemarszałek Sejmu
Laurencjusz Ma Hi at Atera
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Piotr III Łukasz
Asesor (do 20.12.2019)
Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Asesor (do 3.12.2019)
Andrzej Fryderyk
Asesor (do 25.10.2019)
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Arsacjusz Arped
Prefekt
Joanna Izabela
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Krzysztof Czuguł-Chan
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Królestwie Dreamlandu
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Trizondalu
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Piotr Paweł I
Samorząd Terytorialny
Królowa Teutonii
Joanna Izabela
Namiestnik Starosarmacji
Peter West
Lord Szambelan Królestwa Hasselandu
Santiago Vilarte von Hippogriff
p. o. Konsula Slavinii
Marceli z Ossolińskich Bordoński
Naczelna Izba Architektury