Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Piotr II Grzegorz
Radca Dworu Książęcego
Heweliusz Popow-Chojnacki
Radca Dworu Książęcego
Mikołaj Torped
Regent
Prokrustes
Rada Ministrów
Kanclerz
Filip I Gryf
Minister Finansów i Gospodarki
Jan Magov-Zaorski
Wiceminister Sprawiedliwości
Severin Verwaltung-Esteladio
Minister Spraw Zagranicznych
Filip I Gryf
Minister Stanu
Prokrustes
Minister Sprawiedliwości
Brunon Krasnodębski
Minister Kultury i Informacji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Podkanclerzy, Minister Spraw Wewnętrznych
Heweliusz Popow-Chojnacki
Sejm
Marszałek Sejmu
Prokrustes
Poseł na Sejm
Filip I Gryf
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Daniel January von Tauer-Krak
Asesor (do 9.03.2021)
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Książę Sarmacji
Piotr II Grzegorz
Asesor (do 22.03.2021)
Michaś Elżbieta II
Asesor (do 8.03.2021)
Brunon Krasnodębski
Asesor (do 9.03.2021)
Daniel January von Tauer-Krak
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Filip I Gryf
Podprefekt Generalny
Prokrustes
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Dyrektor SOBOS
Juliette Altrimenti
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Franz Langer
Ambasador w Związku Winkulijskim
Prokrustes
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Piotr Jankowski
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria
Hewret z Gerwenu
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Naczelna Izba Architektury
Jego Książęca Mość
Piotr II Grzegorz
Radca
Prokrustes
Radca, Sekretarz
Avril von Levengothon
Kanclerz
Filip I Gryf