Spis władz w Księstwie Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Jego Książęca Mość
Arkadiusz Maksymilian
Marszałek Dworu
Antoni Kacper Burbon-Conti
Herold Koronny
Magnum von Graudenz
Rada Ministrów
Wiceminister Finansów i Gospodarki
Jan Magov-Zaorski
Minister Stanu
Hans a'la Sparasan
Minister Sprawiedliwości
Konrad von Chamier-Gliszczyński
Minister Finansów i Gospodarki
Albert Jan Maat von Hippogriff
Podkanclerzy i Minister Spraw Wewnętrznych
Prokrustes
Wiceminister Kultury i Informacji
Albert Jan Maat von Hippogriff
Minister Spraw Zagranicznych
Ingvar Augustsson v. H. de la Sparasan
Minister Kultury i Informacji
Kuba Hogh-Sedrovski
Sejm
Poseł na Sejm (Wicemarszałek Sejmu)
Prokrustes
Poseł na Sejm
Hans a'la Sparasan
Trybunał Koronny
Marszałek Trybunału Koronnego
Antoni Kacper Burbon-Conti
Asesor (do 22.07.2021)
Antoni Kacper Burbon-Conti
Asesor (do 31.07.2021)
Konrad von Chamier-Gliszczyński
Prefektura Generalna
Prefekt Generalny
Federico
Podprefekt Generalny
Prokrustes
Korpus Administracji Rządowej
Administrator „Golden Quotes”
Avril von Levengothon
Grodziska Agencja Prasowa
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
Służba Dyplomatyczna Jego Książęcej Mości
Ambasador w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Franz Langer
Ambasador w Związku Winkulijskim
Prokrustes
Ambasador w Monarchii Austro-Węgierskiej
Piotr Jankowski
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria
Hewret z Gerwenu
Ambasador w Palatynacie Leocji
Santiago Vilarte von Hippogriff
Ambasador w Republice Bialeńskiej
Ingvar Augustsson v. H. de la Sparasan
Prowincje i Państwa Stowarzyszone
Namiestnik Starosarmacji
Bartosz von Thorn-Janiczek
Naczelna Izba Architektury