Klaser mieszkańca: Guedes de Lima
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
Imperium Skarlandu
Gołąb Dreamlandzki
Gołąb Scholandzki
Gołąb Scholandzki
Gołąb Sarmacki
Rok 2014 - JKM Tomasz Ivo Hugo
Rok 2015 - Siergiusz Asketil
NAM publicystyka