Klaser mieszkańca: Percy Nightshadow Barbescu-Liberi
Benedykt XVI
Górnik
Nepal
Klon
ASM: Michaś Słupnik
Herby krain: Baridas
Herby krain: GiS
Herby krain: Teutonia
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Herb Sarmacji III
Herb Sarmacji IV
Dziesięć lat Baridasu
Dziesięć lat Baridasu
IRC 1 Rocznica
Mikołajkowo-świąteczna Karolina
Flejm
Flejm
Miesiąc Trzyczaszkowa