Klaser mieszkańca: Filip Magik
Książęce Siły Zbrojne - Żołnierz
Radio Sarmacja (I)
Radio Sarmacja (II)