Klaser mieszkańca: Robert Krzemiński
Książęce Siły Zbrojne - Żołnierz