Klaser mieszkańca: Baszar Svensson at Atera
Herb Sarmacji I
Herb Sarmacji II
Książęce Siły Zbrojne - Żołnierz