Klaser mieszkańca: Paweł Plata
Gołąb Sarmacki
Gołąb Sarmacki